top of page
Zoeken
  • ncspaans

Boeiende verhalen tijdens Tweede Leidse Dekendag

Verslag van Tweede Leidse Dekendag op 11 november 2023 door Mienke Simon ThomasHoewel zij al meer dan een maand geleden plaatsvond, is het ongetwijfeld nog de moeite waard om een kort verslag van onze Tweede Leidse Dekendag te publiceren. Op 11 november jongstleden verzamelden zich namelijk voor de tweede maal een grote groep van ruim tachtig dekenvrienden uit het hele land in de ruimtes van EST art foundation, direct naast onze dekenwerkplaats, gelegen op het Leidse Papegaaisbolwerk.     
Theo Rooden in gesprek met Helga van Manen, Alexandra Gaça, Romy van Drunen en

Mienke Simon Thomas


Dit jaar stond het werk van Theo Rooden centraal. Deze kunstenaar maakt sinds enkele jaren uitsluitend zelf geweven kunstwerken (zie: www.theorooden.nl). Omdat de Stichting Leidse Deken verwantschap zag tussen zijn kleurrijke, geometrische weefsels en sommige Leidse dekens uit het midden van de vorige eeuw, maakte hij in overleg met ons een serie nieuwe dekenontwerpen. Ontwerpen die wij in onze werkplaats zelf kunnen uitvoeren. De eerste resultaten konden we op de dekendag presenteren. Na ruim een jaar experimenteren met wol, garens, spinnen, kaarden, bindingen, vollen en ruwen zijn deze (kinder)dekens de eerste producten van onze werkplaats die voldoen aan onze esthetische en kwalitatieve maatstaven.


Expositie van het werk van Theo Rooden tijdens de Tweede Leidse Dekendag


Theo Rooden had van ons de gelegenheid gekregen om zijn werk in de expositiezaal van EST op te hangen en hij vertelde hierover op de dekenmiddag een bijzonder leuk en informatief verhaal met veel, zeer verhelderende beelden. Vervolgens beschreven onze bestuursleden Helga van Manen en Irene Müller hoe de samenwerking met Theo was verlopen en toonden zij trots de resultaten daarvan.De eerste kinderdekens die in onze werkplaats zijn geweven, op basis van een ontwerp van Theo RoodenNa de pauze was het woord aan de Leidse stadsdichter Zoë van de Kerkhof. Toen wij haar de opdracht voor het schrijven van een gedicht over de Leidse dekens gaven, konden we nog niet vermoeden dat Zoë een week voor onze dekendag zou worden verkozen tot de beste stadsdichter van Nederland! Nadat zij haar speciaal voor ons geschreven gedicht, op de haar bekende, expressieve wijze had voorgedragen, konden wij niet anders dan die landelijke jury gelijk geven. Op dit moment zijn wij bezig om haar fraaie gedicht een veel langer leven te bieden dan de anderhalve minuut op de dekenmiddag. Daar komen we heel binnenkort op terug…. Zie: www.zoeschrijftmetlicht.nl.  


Vervolgens werd het woord gegeven aan twee van de drie stagiaires die het afgelopen half jaar onderzoek deden bij ons: drie studenten archeologie, met een specialisme op het gebied van de experimentele archeologie en een liefde voor textiel.


Tamar van Meerkerk vertelde over de dekeninventarisatie waaraan zij heeft gewerkt. Samen met bestuurslid Mienke Simon Thomas heeft Tamar onze studiecollectie zorgvuldig in een digitaal inventarissysteem gezet. Alle dekens zijn gefotografeerd, gemeten, beschreven en beoordeeld en inmiddels voor iedereen online te bekijken. Zie www.dekenregsiter.nl. We gebruiken hiervoor het praktische en eenvoudige ZCBS systeem (het Zijper Collectie Beheer Systeem), dat voor veel kleine (museum)collecties in Nederland aangewend wordt. Ook de Historische Vereniging Oud Leiden maakt met succes gebruik van dit toegankelijke systeem. Zie: www.zcbs.nlJulia Post werkt voor ons aan een onderzoek, dat tot de experimentele archeologie gerekend kan worden. Omdat bij onze pogingen om een zo goed, dik en wollig mogelijke deken te produceren, vooral het laatste onderdeel, het ruwen, het meest moeilijk blijft, heeft zij zich hierop toegelegd. Zij weeft een tiental proeflapjes, allemaal op dezelfde ketting, maar steeds met verschillende bindingen, inslag dichtheid en garens. Hiermee kan ze de uiteenlopende resultaten van het op dezelfde wijze ruwen, dus goed beoordelen en vastleggen. Haar verslag volgt later op onze website.Sarah Hermans kon helaas niet aanwezig zijn. Daarom lichtte Mienke Simon Thomas de opdracht waar zij aan werkt wat nader toe. Aan Sarah is gevraagd om de eerste speciale Leidse dekenkeur uit 1606 in begrijpelijk Nederland om te zetten en waar nodig uit te leggen. Deze keur vormt de oudste bron. Er staat niet alleen informatie in over de organisatie van deze speciale tak van nijverheid, maar ook feitelijke en technische gegevens over de dekens zelf. We hopen dat Sarah in de nabije toekomst nog in de gelegenheid zal zijn verder aan dit project te werken.

 

Met dank voor de grote opkomst en belangstelling, kijken we terug op een geslaagde Tweede Leidse Dekendag!
 

 

 

223 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page