top of page
deken-scheltema-blauw-wit-2.jpg

Steun de Stichting Leidse Deken

Draagt u de Stichting Leidse Deken een warm hart toe? Steun dan onze initiatieven en projecten met een gift of word vriend! 
 

Om activiteiten te kunnen ontplooien is de Stichting Leidse Deken mede afhankelijk van particuliere bijdragen. Zo kunnen we bijvoorbeeld educatieve programma’s en stadswandelingen alleen dankzij giften ontwikkelen en uitvoeren. En natuurlijk zijn er speciale voordelen voor onze vrienden, zoals korting op publicaties, lezingen en in de toekomst op echte Leidse Dekens. 


Voor maar 25 euro per jaar bent u al Vriend van Leidse Deken en kunnen we samen met u onze missie doen slagen en onze doelstellingen verwezenlijken.

deken-scheltema-blauw-wit-1.jpg

Eenmalige particuliere gift

Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift kunt aftrekken (42% of 52%) en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.
De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60,-. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250,-.

Zakelijke gift

Een zakelijke gift is iets anders dan een sponsorbedrag, waarbij er sprake is van een tegenprestatie. De zakelijke gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke gift. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500,-. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende tarief (20% of 25%). U moet de gift achteraf schriftelijk kunnen onderbouwen.

ANBI-logo-1653-x-1237-1150x861.png

Beleidsplan 2021-2024 

Fiscaalnummer: 8618.06.839

 

Op 1 juni 2022 publiceert de Stichting Leidse Deken het jaarverslag 2021.

bottom of page