top of page
deken-zaalberg-blauw-groen-2.jpg

Over ons

Wat was de opmaat voor de Stichting Leidse deken?

 

Liefde voor de stad Leiden in combinatie met liefde voor textiel. Leiden was één van de grootste textielsteden van Nederland. De stad is vooral bekend om de productie van haar wollen stoffen, de lakense stof en later de dekens. Over de lakense stof is in Museum De Lakenhal veel te vinden. De Leidse deken is veel minder bekend. Toch hebben velen er een herinnering aan.  Verzameld heeft zich een club mensen met gevarieerde achtergronden. Wij, een ondernemer, een ontwerper en drie kunsthistorici met verschillende expertises, zijn verliefd geworden op Leidse dekens en willen dat graag met anderen delen. 

Eind 2020 richtten wij daarom de Stichting Leidse Deken op. We zijn enthousiast en hebben veel ideeën. Deze plannen willen we graag samen met andere organisaties en geïnteresseerden uitvoeren. We nodigen jullie van harte uit om mee te doen!

wwwopac (4).jfif

Visie

De Leidse textielgeschiedenis blijft boeien. Vanaf de middeleeuwen vinden veel Leidenaren emplooi in deze tak van nijverheid, die zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de stad. De dekens die in de 19e en 20e eeuw worden gemaakt, zijn een begrip in ons land: een Leidse deken is een mooie kwaliteitsdeken. Veel gebouwen in het centrum van Leiden (Lakenhal, wevershuisjes en panden van de dekenfabrieken Scheltema en Van Wijk) herinneren aan de textielnijverheid en de dekenindustrie. 
Maar wat zijn de verhalen achter deze façades? Hoe is het de dekennijverheid precies vergaan vanaf de middeleeuwen tot midden 20ste eeuw? En waarom genoten nu juist die Leidse dekens zoveel bekendheid? Wat kan dit voor de stad Leiden van vandaag betekenen?
De Stichting Leidse Deken gaat op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Zo kunnen we het Leidse dekenverhaal optekenen, doorgeven en levend houden.

 

Missie

Missie

De Stichting Leidse Deken wil de ooit zo roemrijke Leidse dekenproductie op de kaart zetten. Onze missie is tweeledig en richt zich zowel op het heden als het verleden. Wij willen:

  • kennis over de Leidse dekennijverheid vergaren en verspreiden;

  • samen met ondernemers, musea, kunstenaars en ontwerpers met concrete projecten de dekennijverheid nieuw leven in blazen.

Ofschoon er veel is gepubliceerd over Leiden als textielstad wil de Stichting Leidse Deken nader onderzoek initiëren. In het bijzonder naar de dekenproductie in de vroege periode, maar zeker ook naar de dekenindustrie in de 19e en 20e eeuw. 
Verder wil de stichting de mogelijkheden onderzoeken om een bescheiden, al dan niet ambachtelijke dekenproductie te hervatten. Is er een geschikte plek te vinden waar we een weefstudio zouden kunnen starten, waar oude machines weer kunnen draaien? Door deze experimentele industriële archeologie kan kennis worden verworven en verspreid over het historische maakproces; tegelijkertijd kunnen hier samen met eigentijdse vormgevers moderne dekens vervaardigd worden. 
Anders gezegd; de stichting wil door gericht onderzoek, waarvan ‘oral history’ deel uit maakt, kennis die er nu nog is over de Leidse dekenproductie bewaren en verankeren. Naast de productie van moderne Leidse dekens zou deze weefstudio ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld cursussen textiel design en experimenten ten behoeve van een nieuwe dekenfabricage gericht op duurzaamheid. Zo legt de stichting de link met het nu en de actualiteit. Want de warmte die een lokaal geproduceerde deken kan geven is duurzaam. Naast verhalen zal de stichting als referentiemateriaal op bescheiden schaal voorwerpen verzamelen rond het thema Leidse Deken. 

Het staat de stichting voor ogen om de belangstelling voor de Leidse dekennijverheid onder verschillende doelgroepen te vergroten. Dit betekent dat de stichting op uiteenlopende manieren en door de inzet van diverse communicatiemiddelen verworven kennis zal delen en educatieve projecten zal ontwikkelen. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan.

logo-deken-zaalberg-geel-groen-wit-1.jpg
bottom of page